جدول راهنمای سریع دستور rpm

rpm یک مدیر بسته نرم‌افزاری قدرتمند برای توزیع‌های بر پایه‌ی ردهت، سوزه و فدورا می‌باشد. این دستور می‌تواند برای مواردی همچون ساخت بسته نرم‌افزاری، نصب، دریافت اطلاعات مربوطه، تایید اصالت، بروزرسانی و حذف بسته‌های نرم‌افزاری مورد استفاده قرار گیرد. یک بسته نرم‌افزاری از آرشیوی از فایل‌های آن نرم‌افزار و اطلاعاتی در مورد آن شامل نام، نسخه و توضیحات مربوطه تشکیل شده است.

دستور کارکرد مثال (ها)
rpm -ivh {rpm-file} نصب بسته نرم‌افزاری rpm -ivh mozilla-mail-1.7.5-17.i586.rpm
rpm -ivh –test mozilla-mail-1.7.5-17.i586.rpm
rpm -Uvh {rpm-file} بروزرسانی بسته نرم‌افزاری rpm -Uvh mozilla-mail-1.7.6-12.i586.rpm
rpm -Uvh –test mozilla-mail-1.7.6-12.i586.rpm
rpm -ev {package} حذف کردن یک بسته نرم‌افزاری نصب شده rpm -ev mozilla-mail
rpm -ev –nodeps {package} حذف کردن یک بسته نرم‌افزاری نصب شده بدون بررسی وابسته بودن سایر بسته‌ها rpm -ev –nodeps mozilla-mail
rpm -qa نمایش لیستی از کلیه بسته‌های نصب شده rpm -qa
rpm -qa | less
rpm -qi {package} نمایش لیستی از بسته‌های نصب شده به همراه نسخه و توضیح مختصری در مورد آن‌ها rpm -qi mozilla-mail
rpm -qf {/path/to/file} نمایش آن‌که یک فایل متعلق به کدام بسته‌ی نرم‌افزاری است rpm -qf /etc/passwd
rpm -qf /bin/bash
rpm -qc {pacakge-name} نمایش لیست فایل (های) تنظیمات مربوط به یک بسته نرم‌افزاری rpm -qc httpd
rpm -qcf {/path/to/file} نمایش لیست فایل (های) تنظیمات مربوط به یک دستور rpm -qcf /usr/X11R6/bin/xeyes
rpm -qa –last نمایش لیستی از RPMهای جدیدا نصب شده rpm -qa –last
rpm -qa –last | less
rpm -qpR {.rpm-file}
rpm -qR {package}
نمایش وابستگی‌های یک بسته rpm rpm -qpR mediawiki-1.4rc1-4.i586.rpm
rpm -qR bash

 

نکته: عبارت {package} در دستورات بالا را با نام واقعی بسته نرم‌افزاری مورد نظر جایگزین نمایید.