سامسونگ آسیب‌پذیری صفحه‌کلید گوشی‌هایش را رفع کرد

چند روز گذشته خبر مشکل امنیتی نرم افزار صفحه کلید گوشی‌های سامسونگ شنیده شد. بر اساس این خبر صفحه کلید گوشی‌های سری کهکشانی سامسونگ دارای مساله امنیتی بودند که ۶۰۰ میلیون دستگاه را در خطر حمله قرار می‌داد. اکنون سامسونگ این مشکل داخلی را برطرف کرده است و در حال برنامه ریزی برای بیرون دادن بروز‌رسانی امنیتی برای دستگاه های در معرض خطر است. آن‌ها احتمال وقوع یک حمله واقعی را ناچیز می‌دانند، چرا که نیاز است تا شرایط خاصی قبل از حمله در کنار یکدیگر قرار گیرند.