عقب‌گرد برلین

علی‌رغم حرکت بسیاری از شهرهای جهان به سمت اوپن‌سورس، برلین از اوپن‌آفیس به مایکروسافت آفیس مهاجرت می‌کند. مقامات، علت این تغییر را تعامل بیشتر با سایر سازمان‌های فدرال عنوان کرده‌اند. اما تحلیل‌گران، جزیره‌ای کار کردن و استفاده از نسخه اوپن‌آفیس قدیمی 2010 را علت اصلی عنوان کرده‌اند.