مهاجرت چین تا سال ۲۰۲۰

چین سیستم‌عامل تمامی رایانه‌های خود را تا سال ۲۰۲۰ لینوکسی خواهد کرد. بنا به گفته منابع در این بازه، سالانه %۱۵ از رایانه‌های دولتی به تدریج مهاجرت خواهند کرد. در همین راستا، نصب ویندوز ۸ در ادارات دولتی، ممنوع اعلام شده است.