پادکست Tech5: شماره چهار

tech5_%237_13940602

دانلود با فرمت آزاد ogg
دانلود با فرمت mp3

لینک‌های مرتبط ارائه شده در پادکست:

  • http://www.theverge.com/2015/7/9/8919091/ibm-7nm-transistor-processor
  • https://github.com/FG42/FG42
  • http://www.devstrend.com/20-best-code-review-tools-for-developers/
  • http://www.businessinsider.com.au/most-influential-programmers-2015-7

موسیقی فرشید اعرابی – آمده‌ام