پشتیبانی از نمایشگر‌های 4k در GNOME 3.18

توسعه دهندگان GNOME سخت در تلاش‌اند تا نسخه ۳.۱۸ این میزکار را برای عرضه شدن در اول مهر ماه ۱۳۹۴ آماده کنند. بر این اساس اجزای مختلفی از این میزکار بروز‌رسانی شده‌اند. در تغییرات ایجاد شده، چندین ایراد GNOME Control Center رفع شده است و امکان اداره کردن گزینه‌های خط فرمان در این قسمت فراهم شده است. همچنین وارد شدن کاربران سازمانی در قسمت User Accounts تعمیر شده است. بخش شبکه چندین بهبود از قبیل تصحیح کردن «دکمه چرخ‌دنده» در شبکه‌های وای-فای، قابلیت به اشتراک گذاری وای-فای با اجازه گرفتن از کاربر، وصله‌هایی برای پشتیبانی از حالت Air plane و پنل شبکه، را به خود دیده است. اما گل سر سبد این تغییرات پشتیبانی کردن از نمایشگر‌های 4k در حالتی است که از چندین نمایشگر در حالت کاشی کاری استفاده شود.