همکاری کنونیکال و مایکروسافت در عصر اینترنت اشیا

بله، عنوان درست است، دشمنان قدیمی برای ورود قدرت‌مند به عرصه اینترنت اشیا با هم متحد شدند. کنونیکال شرکت متولی توزیع ابونتو از همکاری خود با شرکت‌های ایسر، دیتاآرت و مایکروسافت خبر داد. در قالب این طرح همکاری، شرکت‌ها توانایی‌های خود در قالب اینترنت اشیا، پردازش ابری، داده‌های بزرگ، یادگیری ماشین و داکر را با هم ترکیب خواهند کرد.

منبع