برای حفظ امنیت بلافاصله ابونتو را به‌روز کنید

نهم سپتامبر کنونیکال گزارشی را درمورد به‌روز کردن هسته لینوکس در اوبونتو ۱۵٫۰۴ منتشر کرده است که در آن به تمامی کاربران این توزیع توصیه شده است که اوبونتو را در اسرع وقت به‌روز کنند. یک خطای سرریز عدد صحیح «Integer» در هسته بخش راه‌انداز  SG،  باعث می‌شده که مهاجمان بتوانند از طریق این حفره امنیتی دسترسی نوشتن در یک ابزار عمومی SCSI داشته و از طریق آن به وسیله حمله DoS سیستم را از کار بیندازد. گفتنی است این وصله برای نسخه‌های ۱۲٫۰۴ و ۱۴٫۰۴ که هنوز پشتیبانی می شود نیز عرضه شده است.

منبع: linux