تلاش برای حفظ حریم شخصی عامل اخراج شد

مایرنا آریاس به دلیل غیرفعال کردن برنامه ردیاب در زمان‌های غیرکاری، از محل کار اخراج شد. وی به همین منظور از شرکت اینترمیکس شکایت کرد. شاید وجود چنین برنامه‌ای برای زمان کار مناسب باشد ولی در زمان‌های غیرکاری گونه‌ای از نقض حریم خصوصی است و به مانند یک زندانی در هر جایی هستید تحت کنترل قرار گرفته‌اید.

متاسفانه امروزه با فراگیر شدن گجت‌های همراه و دسترسی دایمی به اینترنت، شاهد مخاطرات جدی برای حریم خصوصی هستیم و کم توجهی به این امر مهم، دامنه این مخاطرات را گسترده‌تر کرده است.

متن دادخواست در حاوی نکات قابل توجهی است که کاربران نیز باید به آن‌ها تمرکز ویژه‌ای داشته باشند

منبع