قابلیتی غیر‌آزاد از کرومیوم رخت بست

ویژگی دریافت فرمان صوتی که به صورت غیرآزاد پیاده‌سازی شده بود، از این مرورگر اینترنتی متن‌باز حذف شد.

کرومیم «Chromium»، مرورگری متن‌باز است که کد منبع گوگل کروم با آن برابری می‌کند با این تفاوت که با وجود این که کرومیم مانند گوگل کروم می‌نماید ولی در باطن، در برخی کدها تفاوت‌هایی با گوگل کروم دارد و از برخی قابلیت های گوگل محروم است علاوه بر این که دیگر توسط گوگل قابل پیگیری نیست و حریم‌خصوصی بالاتری دارد. پس به این دلیل همواره به عنوان مرورگری کاملا آزاد / متن‌باز به شمار می‌رفت که با افزودن برخی ابزارهای متن‌بسته به مرورگر گول کروم مبدل می‌شد.

قابلیت جدیدی در مرورگر گوگل کروم وجود دارد که به واسطه آن مرورگر همیشه منتظر دریافت دستوری صوتی است تا به اجرای فرامین صوتی کاربران بپردازد. به این شکل که هرگاه کلمه خاصی مانند( باشد گوگل «OK Google»)، را به زبان آوردید، دستیار صوتی شروع به کار کرده و منتظر فرامین صوتی از جانب شما می ماند. همانند قابلیت مشابه در اندروید و گوگل ناو این قابلیت به صورت انحصاری بوده و کد آن دردسترس نیست.

به دلیل آن که جامعه نرم‌افزارهای آزاد& خواهان نبود هیچ گونه حباب‌افزاری در کد‌های نرم‌افزارهای آزاد است، جامعه طرفدار نرم‌افزار آزاد از این موضوع ناراحت بودند که بالاخره این قابلیت از کرومیوم رخت بست. با وجود این که این قابلیت، ویژگی خوبی برای استفاده از فرامین صوتی در مرورگر است& وجود چنین قابلیت غیر‌آزاد ولو اگر کاربردی باشد، خوشایند نبوده و عدم وجود آن، بهتر از بودن آن است.