نامه سرگشاده مدیرعامل موزیلا به مدیرعامل مایکروسافت

ساتیا،

من دارم درباره‌ یکی از جنبه‌های بسیار مخرب ویندوز ۱۰ به تو نامه‌نگاری می‌کنم. به‌طور صریح‌تر این که به نظر می‌رسد تجربه به‌روز رسانی به گونه‌ای طراحی شده که انتخابی که کاربرانتان دربارهٔ تجربهٔ اینترنتی‌ای که می‌خواهند کرده‌اند را دور انداخته و با تجربه اینترنتی‌ای که مایکروسافت می‌خواهد داشته باشند جایگزین کند.

هنگامی که نخستین بار تجربهٔ به‌روز رسانی ویندوز ۱۰ را دیدیم که کاربران را با پایمال کردن مؤثر ترجیحات کاربری موجودشان برای مرورگر وب و دیگر کاره‌هایشان، از انتخاب‌های خود بازمی‌دارد، با تیم شما تماس گرفتیم تا در مورد این مشکل بحث کنیم. متأسّفانه این امر منجر به هیچ پیش‌رفت معنی‌داری نشد.

ممنونیم که هنوز به صورت فنی این امکان وجود دارد که تنظیمات و پیش‌گزیده‌های پیشین افراد نگاه داشته شود، ولی طراحی تجربه کلی به‌روز رسانی و تنظیمات و رابط‌های برنامه‌نویسی پیش‌گزیده به‌گونه‌ای تغییر یافته که این کار را مبهم‌تر و سخت‌تر کند. حالا افراد برای برگرداندن انتخاب‌هایی که پیش‌تر در نگارش‌های قدیمی‌تر ویندوز ایحاد کرده بودند نیاز به بیش‌تر از دو بار کلیک موشی، پیمایش در میان محتویات و مقداری مهارت فنی دارند. این کار گیج‌کننده و دشوار است و به آسانی قابل از بین رفتن.

فلسفه وجودی موزیلا، آوردن انتخاب، کنترل و فرصت برای همه است. فایرفاکس و دیگر محصولاتمان را برای این منظور ساخته‌ایم. موزیلا را به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی برای این منظور ساخته‌ایم. و کار می‌کنیم تا تجربهٔ اینترنتی، ورای محصولاتمان تا جایی که می‌توانیم این ارزش‌ها را ارائه دهند.

گاهی پیش‌رفت‌های بزرگی می‌بینیم، جایی که محصولات مصرفی به افراد و انتخاب‌هایشان احترام می‌گذارند. با این حال، با به بازار آمدن ویندوز ۱۰ عمیقاً ناامید شدیم که دیدیم مایکروسافت چنین گام چشم‌گیری رو به عقب برداشته است.

این تغییرات ما را به دلیل این که سازمانی هستیم که فایرفاکس را می‌سازد ناراحت نمی‌کند. این‌ها به این دلیل ناراحت‌کننده هستند که میلیون‌ها کاربر، ویندوز را دوست دارند و همان‌هایی هستند که انتخاب‌هایشان نادیده گرفته شده است، و به دلیل پیچیدگی افزوده شده‌ای که در راه هرکسی که هرگاه بخواهد انتخابی متفاوت از آن‌چه مایکروسافت می‌پسندد داشته باشد، گذاشته شده است.

قویاً به شما توصیه می‌کنیم که تاکیک تجاری خود را مورد بازنگری قرار داده و با ساده‌تر، واضح‌تر و شهودی کردن حفظ انتخاب‌هایی که مردم تا کنون کرده‌اند در تجربهٔ به‌روز رسانی، دوباره به حق آن‌ها برای انتخاب و کنترل آسان‌تر تجربهٔ برخطشان احترام بگذارید. تنظیم انتخاب‌ها و ترجیحات جدید باید برای مردم ساده‌تر باشد، نه فقط برای محصولات دیگر مایروسافت، بلکه از طریق رابط‌های برنامه‌نویسی تنظیمات پیش‌گزیده و رابط‌های کاربری.

لطفاً در ویندوز ۱۰، انتخاب و کنترلی که کاربرانتان مستحق آن هستند را بهشان بدهید.

خالصانه،

کریس بیرد
مدیرعامل موزیلا