دانشگاه اسپانیا اوبونتو را جایگزین ویندوز کرد

مهاجرت از ویندوز به لینوکس دیگر مختص دولت‌ها نیست و دانشگاه لئون اسپانیا در نهایت مهاجرت کرد. فرناندو لانرو (Fernando Lanero) در مصاحبه خود جزییات زمان یک ساله برای مهاجرت و مدیریت دانشگاه با اوبونتو ۱۴.۰۴ اشاره کرده است.

10 - IMG_20150505_175748نکته مهم در این مهاجرت، زمان‌بندی مناسب و برنامه‌ریزی دقیقی است که طی یک سال گذشته با جایگزینی تدریجی و آموزش هم زمان  پرسنل بوده است. این مهاجرت تدریجی از ویندوز به لینوکس، ابتدا با نصب اوبونتو بر روی ۱۲۰ کامپیوتر به صورت اختصاصی بوده است.

به گفته لانرو، این مهاجرت برای دانشجویان و اساتید کمی دشوار بوده است اما با حمایت‌های آموزشی و به مرور زمان این فرایند تسهیل شده است.

منبع