جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار ۱۳۹۵ در تهران

روز آزادی نرم‌افزار (SFD) روزی است که طرفداران نرم‌افزار آزاد در سراسر جهان آن را جشن می‌گیرند. جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار در تهران، سال گذشته در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۴ مصادف با ۱ اکتبر ۲۰۱۵، از ساعت ۹ تا ۱۷ در سالن جابر بن حیان و دانشکدهٔ کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف در دو بخش ارائه‌ها و کارگاه‌های آموزشی برگذار شد. در طول این مدت بیش از ۸۰۰ نفر از شهرهای مختلف ایران در این جشنواره شرکت کردند.

ارائه‌دهندگان دربارهٔ موضوعاتی چون اهمّیت حریم شخصی، جامعهٔ نرم‌افزار آزاد، معرّفی نرم‌افزار آزاد، درس حجیم آنلاین آزاد (ماک)، نرم‌افزار آزاد در کلان‌داده، ابزارها، آینده و رهنمودهای ویکی‌پدیا و… سخنرانی کردند. در ابتدای مراسم، فیلم پیام ریچارد استالمن به مناسبت جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران، پخش شد.

LoansCashNetUSA. امسال نیز جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران، در روز پنج‌شنبه ۸ مهر ۱۳۹۵ از ساعت ۹ تا ۱۷ در دانشگاه صنعتی شریف، در دو بخش عمومی و کارگاه‌ها و با محوریت معرّفی، ترویج، افزایش کاربرد و استفاده، جذب مشارکت و حمایت جامعه و تولید در زمینهٔ نرم‌افزار و دانش آزاد برگذار خواهد شد. شرکت در این جشنواره بدون هیچ محدودیتی برای همهٔ افراد آزاد و رایگان است.

هزینه‌های این جشنواره از طریق حمایت مالی داوطلبانهٔ افراد (donation) و کمک اسپانسرها تأمین می‌شود. شما هم می‌توانید برای کمک به تأمین هزینه‌های این جشنواره، از آن حمایت کنید. فهرست حامیان مالی و مبلغ حمایت شده، به همراه ریز هزینه‌ها در صفحهٔ معرّفی حامیان مالی درج می‌شود.

هم‌چنین می‌توانید در شبکه‌های اجتماعی از دوستان خود دعوت کرده تا در جشنواره مشارکت کنند، برای همکاری در امور اجرایی و روند برگذاری جشنواره، صفحهٔ همکاری با تیم اجرایی را مطالعه کنید.

پوستر جشنواره روز آزادی نرم‌افزار

پوستر رسمی جشنواره