برگی از دفتر ویکی‌لیکس برای نقض حریم خصوصی

طبق آخرین پیش‌نویس موافقت‌نامه‌ای که اخیراً توسط ویکی‌لیکس افشا شد، کشورها از کنترل داده‌های شهروندان خود در خارج از مرز منع شده و اجازه ندارند به  محافظت از اطلاعاتی را که در خارج از کشور است، بپردازند.

اصول TISA امکان می‌دهند تمام خدمات تجاری و غیرتجاری ازجمله امور اجتماعی، خدمات ازجمله در زمینه‌های آب و برق، انرژی، حمل‌ونقل، بخش بانکی، بیمه، ارتباطات و سیستم انتقال گاز در چارچوب این توافقنامه تنظیم شوند. این توافق، قواعدی وضع می‌کند که با برداشتن موانع قانونی به شرکت‌های چندملیتی مالی کمک می‌کند تا دامنه فعالیت‌های خویش را به کشورهای دیگر نیز گسترش بخشند. این توافق از [وضع] مقررات بیشتری برای خدمات مالی ممانعت می‌کند.

وب‌سایت افشاگر «ویکی‌لیکس» ۱۷ سند محرمانه درباره مذاکرات دربسته تجاری در چارچوب «شراکت ترنس پاسیفیک» بین آمریکا، اتحادیه اروپا و ۲۳ عضو سازمان تجارت جهانی را منتشر کرد. متون توافقنامه‌های انجام‌شده برای حدود پنج سال  بعد از این که TISA به مراحل  پایانی رسید و به اجرا درآمد، محرمانه خواهد ماند.

اسناد منتشر شده در رابطه با مذاکرات در توافق چندجانبه تجارت خدمات (TiSA) هستند که از سال ۲۰۱۳ در پشت درهای بسته جریان دارد. که هدف از آن، حذف موانع از تجارت خدمات است.  بر اساس گزارش منتشره، مذاکرات دربسته اعضای TiSA در راستای گشایش بازارها و تکمیل مقررات درزمینه‌هایی همچون امور مالی، حمل‌ونقل و تجارت الکترونیکی صورت می‌گیرد.

WikiLeaks Global Trade Agreement Triangulationاین موضع همانند قطعه‌ای همگون برای «مشارکت بازرگانی و سرمایه‌گذاری کشورهای دو سوی اطلس» (TTIP) «همکاری کشورهای دو سوی اطلس» (TPP)؛ است که وجهه‌ای خوب به این تجارت خواهد بخشید. اما به‌طور بالقوه بسیار بزرگ‌تر است که  ویکی‌لیکس ادعا می‌کند این خدمات در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از تجارت ایالات‌متحده و اروپا را تشکیل می‌دهد.

همانند TTIP و TPP به دلیل قانون «TPA) «Trade Promotion Authority)، کنگره کشور ایالات‌متحده نیز نمی‌تواند TISA را اصلاح‌کرده و یا تغییری در آن ایجاد کند و فقط می‌تواند آن را رد یا تأیید کند. نکته‌ای که برای اکثر شما قابل‌توجه خواهد بود این نکته است که با این قرارداد حفظ حریم خصوصی و اطلاعات محرمانه را در کشورهای امضاکننده محدود به مرزهایشان خواهد کرد. همچنین به نظر می‌رسد که طبق قرارداد جدید اجازه استفاده از برنامه‌های متن‌باز از دولت‌های امضاکننده این قرارداد گرفت شده است.